ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ XUÂN PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG MN TIÊN PHONG NĂM HỌC 2019-2020

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ XUÂN PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG MN TIÊN PHONG NĂM HỌC 2019-2020

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ XUÂN PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG MN TIÊN PHONG NĂM HỌC 2019-2020
ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT, KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT, KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT, KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng trước : 493