ẢNH BỒI DƯỠNG CNTT HÈ 2019 CHO CBGVNV TRƯỜNG MẦM NON TIÊN PHONG