CÁC ĐẢNG VIÊN TIÊU BIỂU ĐƯỢC BẦU LÀ ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ TIÊN PHONG KHÓA XXIII NHIỆM KỲ 2020-2025. ĐÃ GÓP PHẦN VÀO SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ TIÊN PHONG.

CÁC ĐẢNG VIÊN TIÊU BIỂU ĐƯỢC BẦU LÀ ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ TIÊN PHONG KHÓA XXIII NHIỆM KỲ 2020-2025. ĐÃ GÓP PHẦN VÀO SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ TIÊN PHONG.

CÁC ĐẢNG VIÊN TIÊU BIỂU ĐƯỢC BẦU LÀ ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ TIÊN PHONG KHÓA XXIII NHIỆM KỲ 2020-2025. ĐÃ GÓP PHẦN VÀO SỰ THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ TIÊN PHONG.
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG MẦM NON TIÊN PHONG PHỐI KẾT HỢP VỚI ĐOÀN THANH NIÊN XÃ TIÊN PHONG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG- KHỬ KHUẨN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI TRƯỜNG MẦM NON TIÊN PHONG

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG MẦM NON TIÊN PHONG PHỐI KẾT HỢP VỚI ĐOÀN THANH NIÊN XÃ TIÊN PHONG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG- KHỬ KHUẨN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI TRƯỜNG MẦM NON TIÊN PHONG

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG MẦM NON TIÊN PHONG PHỐI KẾT HỢP VỚI ĐOÀN THANH NIÊN XÃ TIÊN PHONG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG- KHỬ KHUẨN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI TRƯỜNG MẦM NON TIÊN PHONG
Đ/C TRẦN VĂN TIẾN - BÍ THƯ ĐÁNG ỦY CÙNG Đ/C NGUYỄN KHẮC BẢY ĐUV XÃ TIÊN PHONG VỀ DỰ VÀ CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON TIÊN PHONG NHIỆM KỲ 2020-2020 (21/02/2020)

Đ/C TRẦN VĂN TIẾN - BÍ THƯ ĐÁNG ỦY CÙNG Đ/C NGUYỄN KHẮC BẢY ĐUV XÃ TIÊN PHONG VỀ DỰ VÀ CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON TIÊN PHONG NHIỆM KỲ 2020-2020 (21/02/2020)

ĐỒNG CHÍ TRẦN VĂN TIẾN - BÍ THƯ ĐÁNG ỦY XÃ TIÊN PHONG CÙNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC BẢY ĐUV VỀ DỰ, CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI VÀ CHỤP ẢNH LƯU NIỆM CÙNG ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON TIÊN PHONG NHIỆM KỲ ...
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 73
Hôm qua : 190
Tháng trước : 1.471