TRƯỜNG MẦM NON TIÊN PHONG TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO CBGV TRONG HÈ NĂM 2021; NỘI DUNG BỒI DƯỠNG VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG ĐỂ NÂNG CÁO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ TRONG CƠ SỞ GDMN CNTT

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN PHONG TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO CBGV TRONG HÈ NĂM 2021; NỘI DUNG BỒI DƯỠNG VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG ĐỂ NÂNG CÁO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ TRONG CƠ SỞ GDMN CNTT

Thực hiện KH số 214/KH- MNTP ngày 27/06/2021 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV- NV Trường MN Tiên Phong trong hè năm 2021 và năm học 2021-2022 
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 21
Tháng trước : 1.870